ksk maldegem - 4220

Wat te doen bij een sportongeval…..

BELANGRIJK: NEEM ALTIJD ZO VLUG MOGELIJK CONTACT MET HET SECRETARIAAT 0496 96 65 98 – Lammertijn Hendrik 1. Zorg er voor dat uw persoonlijk gegevens (adres, telnrs. edm.) steeds up to date zijn op het secretariaat van KSK Maldegem. Alle veranderingen van uw persoonlijke gegevens moeten steeds zo snel mogelijk worden doorgegeven via kskmaldegem@telenet.be. 2. Bij een sportongeval zo vlug mogelijk een arts raadplegen. 3. Voor uw bezoek aan de arts een ongevallenformulier opvragen op het secretariaat, in de kantine of op verplaatsing aan de bezochte club opvragen. Het ongevallenformulier kan je downloaden en afdrukken van de website. (www.skmaldegem.be). Op de menubalk onder ‘wat te doen bij/ongeval’ vindt je de link naar dit formulier. Neem steeds dit formulier mee bij je eerste bezoek aan de behandelende arts, zo voorkom je een tweede nutteloos bezoek om het formulier later in te vullen. 4. Alleen de kant ‘Medisch getuigschrift’ laten invullen door de behandelende geneesheer. De andere zijde wordt ingevuld op het secretariaat. 5. Vermeld steeds op een apart briefje de juiste omstandigheden hoe de kwetsuur is ontstaan. 6. Deze formulieren zo snel mogelijk binnenbrengen op het secretariaat, het formulier moet PERSOONLIJK worden afgegeven aan de secretaris, dit na afspraak, 0496 96 65 98. De aangifte moet binnen de 21 werkdagen na datum van het ongeval worden doorgestuurd naar de KBVB. Na die 21 dagen is het waardeloos. 7. Na aangifte en goedkeuring door de KBVB ontvangt u later thuis een gekleurd formulier en een verklarende brief van het secretariaat dat U goed moet bewaren. Dit formulier moet bij genezing door de arts worden ingevuld en ondertekend. De datum van genezing en spelhervatting moet duidelijk worden ingevuld waarna U het formulier afgeeft aan de secretaris. Vanaf die datum bent U terug speelgerechtigd. 8. Voor de spelers die bijkomende kine moeten hebben is er één vaste regel. Steeds een briefje binnenbrengen op de club met de aanvraag vóór aanvang van de kine. Alle kine die is uitgevoerd voor de datum van goedkeuring door de KBVB zal niet vergoed worden. Voor meer uitleg 0496 96 65 98. 9. Bewaar al uw facturen van het ziekenhuis en onkosten en laat ze bundelen op formulieren van het ziekenfonds waarop uw persoonlijk aandeel staat vermeld. Alle briefjes van de apotheker eveneens bewaren. Niet alle geneesmiddelen en hulpmiddelen worden echter terugbetaald maar het is toch beter van ze te bewaren en mee af te geven. 10. Wanneer U alle facturen hebt ontvangen breng je die binnen op de club die ze dan zal doorsturen naar de KBVB. Indien de kosten te hoog oplopen kan je steeds een tussentijdse terugbetaling vragen. 11. De terugbetaling die de KBVB uitkeert wordt door ons teruggestort op uw rekening die u bij uw persoonlijke gegevens hebt opgegeven. 12. HEEL BELANGRIJK. Spelers die het gekleurde formulier niet hebben afgegeven op de club na hun genezing zijn niet speelgerechtigd. Ze zullen ook niet worden opgesteld. Wanneer ze een nieuw ongeval oplopen zullen ze voor de kosten moeten opdraaien zolang het lopende ongeval niet is afgesloten. Dus pas vanaf dat alles zoals hierboven vermeld correct afgehandeld is, kan de speler terug deelnemen aan wedstrijden. In samenspraak met de kinesist, trainer, ouders en speler zal dan beslist worden wanneer hji/zij terug wedstrijdfit is om geselecteerd te kunnen worden. AARZEL NIET OM INLICHTINGEN TE VRAGEN BIJ: Lammertijn Hendrik - 0496 96 65 98.
suggesties
Tips